Podkast, w którym rozmawiam z moimi gośćmi głównie o literaturze.

Omawiamy ją zarówno od strony czytelników jak i pisarzy.

A czasami doprawiamy to jeszcze technobełkotem.

Podkast, w którym rozmawiam z moimi gośćmi głównie o literaturze. Omawiamy ją zarówno od strony czytelników jak i pisarzy. A czasami doprawiamy to jeszcze technobełkotem.

ODCINKI